آموزش ریاضی ششم

آموزش ریاضی ششم فصل اول در 15 دقیقه!!

IMG 20201113 024139 724

درس ریاضی همیشه یک درس چالش برانگیز بسیار مهم بوده که لازم است آن را درست یاد گرفت نه با حفظ کردن بلکه با استفاده از تصاویر و آموزش مفهومی درست، اما این روش را چطور میتوانیم پیدا کنیم؟ روش صحیح آموزش ریاضی ششم به صورت مفهومی چیزیست که امروز میخواهیم آن را یاد بگیریم. در آموزش ریاضی ششم ابتدایی فصل اول ما قرار است با مطالب پایه ای مهمی آشنا بشویم که به چهار قسمت تقسیم می شود که شامل الگو های عددی و مبحث مضرب هست و بعد مطالب مربوط به عدد نویسی را دوباره یادآوری خواهید کرد و بعد از این یادآوری نوبت مبحث فوق العاده مهم بخش پذیری است و در آخر در این فصل ما با اعداد صحیح آشنا خواهیم شد.

در ضمن همین مقاله را می‌توانید به صورت کاملا آپدیت و براساس آخرین تغیرات کتاب های درسی همراه با تمامی مخلفات از طریق لینک های زیر مطالعه کنید:

اعداد زوج از آموزش ریاضی ششم فصل اول

آموزش ریاضی ششم

با توجه به جدولی که در فعالیت شماره 1 مطرح شده است در آن جدول میخواهد ما را با مفهوم اعداد زوج آشنا کند،با توجه به اعمال انجام گرفته در جدول که برای ما مسئله دوچرخه و تعداد چرخ را مطرح کرده است که هر دوچرخه دو چرخ دارد و برای محاسبه تعداد کل چرخ ها باید تعداد کل دوچرخه ها را در 2 که تعداد چرخ در هر دوچرخه است ضرب کرد که با این مفهوم میتوان فهمید که مضرب های های عدد 2 را بدست خواهیم آورد که ما این اعداد رو اعداد زوج می نامیم.

حاصل ضرب سایر اعداد در آن عدد را مضرب های آن عدد می نامیم ؛ و در نتیجه  اعداد زیر را مضرب های عدد 2 و اعداد زوج می نامیم .

اعداد زوج : …… ، _ ، _ ، 2،4،6،8،10

اعداد فرد از آموزش ریاضی ششم فصل اول

آموزش ریاضی ششم

حال نوبت جدول فعالیت دوم کتاب درسی هست که به دلیل هوش و ذکاوتتان میتوانید تخمین بزنید این قسمت در چه موضوعی خواهد بود، در این جا برای اینکه این مفهوم رو به شما آموزش بدهد از یک الگوی مربعی استفاده کرده که بر اساس الگو میبینید که برای نشان دادن رابطه بین تعداد مربع ها و شماره شکل از چه روشی استفاده کرده که میتوان مشاهده کرد که از تفریق عدد از حاصل ضرب عدد شکل در عدد 2 تعداد مربع های آن شماره بدست آمده است و این اعداد را در نهایت اعداد فرد نامیده پس حالا میفهمیم که اعداد فرد یعنی چه مضرب های عدد 2 منهای 1 رو ما اعداد فرد خواهیم نامید.

اعداد فرد : …… ، _ ، _ ، 1،3،5،7،9

مباحث ترکیبی اعداد زوج و فرد

آموزش ریاضی ششم

این تونل که  تعداد توپ علی اقا و اقا محمد را به ما نشان داده شده، میخواهد به ما یک مفهوم خیلی ساده در عین حال خیلی مهم را نشان بدهد که وقتی اعداد فرد و زوج با هم جمع میشوند چه اتفاق هایی خواهد افتاد؟

سه قانون خدمتتان خواهم گفت که دیگر لازم نیست جمله های طولانی کتاب درسی را حفظ کنید کافیست یک بار این سه قانون را از روی همین تونل بررسی کنید که ملکه ذهنتان بشود؛

قانون اول:جمع دو عدد زوج همیشه یک عدد زوج هست.

قانون دوم:جمع دو عدد فرد همیشه عددی زوج است.

قانون سوم:که جمع یک عدد زوج و یک عدد فرد یک عدد فرد هست . حالا کافیه این قانون ها را با تونل بررسی کنید میبیند که قانون دقیقا در اعداد زوج و فرد و مربوط به جمع کردن آن ها خواهد بود.

خب امیدواریم تا این قسمت از مقاله مان به حد کافی استفاده برده باشید و برایتان مفید باشد همه میدانیم که برای این حجم از مطالب این درس باید از روش درست آموزش ریاضی ششم استفاده کنید و این روش باید مفهومی و کامل باشه تا به بهترین نحو این درس را یاد بگیریم من این راه را برایتان نشان خواهم داد!  و این راه برای شما اجی مجی است ،برای اینکه 20 درصد کل درس ریاضی ششم و بقیه درس های پایه ششم را به صورت کاملا رایگان دریافت کنید کافیست چند ثانیه وقت بگذارید و فرم زیر را پر کنید.

عدد نویسی از آموزش ریاضی ششم فصل اول

آموزش ریاضی ششم

رسیدیم به یک مبحث مهم دیگه مبحث جالب عدد نویسی که میخواهیم همه را یکجا خیلی مختصر و مفید جمعبندی کنیم، اصلا هدف در مجموعه اجی مجی و موسسه حرف آخر همین هست که راه شما را برای موفق شدن کوتاه کنیم و آموزش ریاضی ششم و بقیه دروس را برای شما دانش آموزان عزیز خیلی ساده تر کنیم. در ضمن پیش نیاز این فصل را می‌توانید در آموزش ریاضی چهارم فصل اول هم مشاهده کنید.

حال دقت کنید ما برای هر عدد یه قسمت اعشار خواهیم داشت، همون طور که میبینید به هزارم صدم و دهم تقسیم بندی شده اند و بعد از اینها اگر بخواهیم عددمان را از سمت راست بشماریم اولین عددی که روبرو میشویم یکان خواهیم نامید و به این ترتیب عدد دوم را دهگان و عدد سوم را صدگان خواهیم نامید.

در ادامه می بینید که کتاب درسی برای ما سه واحد در نظر گرفته است که به ترتیب از سمت راست هزار و میلیون و میلیارد  نامیده شده اند که اگر بیشتر به جدولی که کتاب درسی ششم به ما نشان داده دقت کنید میبینید که هر یک از سه واحد معرفی شده به سه قسمت تقسیم شده اند که مثل واحد اول یکان،دهگان و صدگان نامیده شده اند ولی اینبار تلفظ ما برای آنها متفاوت خواهد بود.

برای مثال در جدول در ردیف اول به جایگاه عدد 1 توجه کنید، خواهید دید که این عدد در واحد هزار و خانه دهگان قرار گرفته است پس عدد یک دهگان هزار این عدد خواهد بود. مثال دیگری برای تفهیم بیشتر میزنیم؛ در مثال دیگر به عدد 7 دقت کنید این عدد در واحد میلیارد و خانه یکان قرار دارد پس این عدد 7 یکان میلیارد عدد ماست به همین راحتی و سادگی!

بخش پذیری از آموزش ریاضی ششم فصل اول

آموزش ریاضی ششم

مثال ما در این قسمت شکلات هست! کتاب به ما گفته که 100 و اگر ما این صدشکلات را بین دو نفر تقسیم کنیم شکلاتی هم باقی خواهد ماند؟ چون پنجاه شکلات به هر کدام خواهد رسید و باقیمانده نخواهیم داشت، حالا تصور کنید همین شکلات هارو بین 5 نفر تقسیم کنیم باز باقیمانده نخواهیم داشت.

حالا دوستان اینطوری تصور کنید تقسیم عدد 100 بر 2 را اگر انجام بدیم باقی مانده ما صفر خواهد بود و اگر همین عمل تقسیم را ما دوباره با عدد 5 انجام بدهیم از عدد باقی مانده ما صفرخواهد بود. این عمل را که ما عددی رو بر عدد دیگر تقسیم کنیم و باقی مانده ما صفر باشد میگوییم که مقسوم ما بر مقسوم علیه ما بخش پذیر است، حال اگر اینطور نباشد و در باقیمانده ما عددی باقی بماند خواهیم گفت که مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیر نیست، مثال تقسیم عدد 100 بر عدد 7 در این تقسیم باقیمانده ما صفر نخواهد بود پس عدد صد بر عدد 7 بخش پذیر نیست.

 اعداد صحیح از آموزش ریاضی ششم فصل اول

آموزش ریاضی ششم

دوستان اگر به این قسمت از کتاب درسی دقت کنید میبینید که برای مثال : 3 درجه بالای صفر یا 18 درجه زیر صفر، معنی این اصطلاحات رو میتونید درک کنید؟ مشکلی نیست! با هم یاد خواهیم گرفت. دوستان عزیز به اعدادی که بالای صفر هستند کنارشان در سمت چپ یک علامت مثبت و اعدادی که پایین صفر هستند در سمت چپشان یک علامت منفی قرار میدیم.

حال کافی هست که یک محور بکشیم و عدد صفر رو در وسط قرار بدهیم و اعداد را به ترتیب بنویسیم و هر عدد دیگری که در سمت راست عدد صفر قرار میدهیم قرینه اون عدد را در سمت چپ عدد صفر به صورت قرینه مینویسیم و حالا وقت علامت گذاشتن هست اعدادی که در سمت چپ عدد صفر قرار دارند را کنارشان در سمت چپ یک علامت منفی قرار میدهیم و آنهایی که در سمت راست هستند را کنارشان یک علامت مثبت قرار میدهیم، حالا به کل محور اعداد صحیح میگوییم و به آنهایی که  سمت چپ صفر هستند و علامت منفی دارند اعداد صحیح منفی و به آنهایی که سمت راست عدد صفر هستند و علامت مثبت دارند اعداد صحیح مثبت میگویند .

دوستان عزیزم رسیدیم به مرحله آخر از آموزش ریاضی ششم فصل اول و با مطالعه بیشتر دروس خواهید دید که نیاز به راهنمایی های درست جهت مطالعه با بازده بیشتر خواهید داشت به یک نفر راهنما که راه درست مطالعه بهتر را به شما نشان دهد و مشاور شما باشد و این راه حل هدیه امروز ما به شماست که با مشاوره رایگان به کمک شما بیایم فقط برای اینکه از مشاوره رایگان موسسه اجی مجی استفاده کنید کافیست فرم زیر را پر کنید تا با مشاوران ما ارتباط برقرار کنید.

حال مرحله اخر آموزش ریاضی ششم فصل اول

ولی مرور! این فصل یک فصل پایه  و خیلی مهم هستش برای اینکه فصل های دیگه ریاضی ششم رو بهتر یاد بگیرید باید روی این فصل خوب کار کنید پس خوب مرور کنید و تمرین کنید و با اجی مجی نگران فصل ها و درسای دیگه خودتون نباشید در پایان این فصل ویدیویی از استاد قهرمانی مدرس ریاضی ششم آوردم براتون تا با روش های خیلی بهتر از اینکه مشاهده فرمودید را با آشنا بشوید.

امیدوارم از این مقالمون لذت کافی رو برده باشین ما یه مقاله فوق العاده دیگه برای فصل  دوم ریاضی ششم داریم که حتما اونم مطالعه کنید و حتما در قسمت پایین برامون نظر بذارید که مطلب چطور بود و سوالاتتون رو بپرسید ممنون .

guest
10 نظرات
بازخورد
مشاهده همه نظرات
علی

بسیار عالی و کامل👌🏻

رضایی

سلام خسته نباشید چطور میشه فیلم های آموزشی ششم رو تهیه کرد؟

محمد

خیلی عالی بود دستتون درد نکنه

فاطمه محمدی

لطفا جواب تمرین هارم بذارید من مشکل دارم بازم خیلی ممنون

مریم علیزاده

ممنون از مطالب خوبتون 😍 من فیلمای اجی مجی رو تهیه کردم خیلی ممنونم

رامین عبداللهی

مثل همیشه فوق العاده👌🏻

نگین خدایی

سلام خسته نباشید ممنون از مطالب خوبتون میشه فیلم آموزشی هارو برا بعضی درسا سفارش داد

سینا

خیلی خوب بود برای علوم هم مثل این مطلب دارین؟

محمدزاده

برای بقیه فصل ها هم اموزش هست؟

نوری زاده

ناقص بود جواب تمرین هارو کامل نیاوردین ولی باز تشکر